Ortak Satın Alma

 

TBS KURUMSAL, tüm Türkiye’de sektör ayırmaksızın birçok firmanın katılımıyla oluşan, Ortak Satın Alma davranışlarının bir arada yapıldığı, toplu satın almanın getirmiş olduğu güç ile firmalara maliyet avantajı sağlayarak karlılıklarını artıran bir platformdur.

Globalleşen dünyada şirketlerin ticari alanları genişlemiş, gereksinimleri artmış ve zaman kavramı para ile eşdeğer duruma gelmiştir. Artık şirketler ticari gereksinimlerini sağlayacak ürün satışının yanı sıra, ürün alımını yani satın alma davranışlarını da en optimize şekilde yapmak zorundadırlar. Satılan her ürünün şirkete sağladığı fayda ile satın alınan her üründe yakalanan maliyet avantajının şirkete sağladığı fayda hemen hemen aynıdır. Yeni ekonomik dönemde, satın almasını uygun yapan firmalar rakiplerinin bir adım önünde durmaktadırlar. Özellikle şirketlerin ana gider kalemlerini oluşturan ve her şirketin ortak ihtiyaçlarından olan personel yemekleri, akaryakıt, enerji, personel ihtiyacı, temizlik & güvenlik elemanı ve lojistik hizmetler konusu birçok firma açısından karlılığı önemli ölçüde etkilemektedir.

Ekonomik anlamda çok büyük sayılan işletmeler, satın alma davranışlarını alım güçlerinin yüksek olması sebebiyle, en uygun şekilde yapabilmektedir. Göreceli olarak daha ufak sayılabilecek işletmeler ise; satın alma davranışlarını aynı oranda uygun yapamamakta ve rekabet açısından büyük firmalara karşı yarışa hep bir adım geriden başlamaktadırlar.

Satın almalar sırasında oluşan ürün fiyatı, alınacak malzeme miktarı ile doğru orantılıdır. Bu sebepten ötürü çok sayıda firmanın bir araya gelerek, toplu satın alma faaliyeti yapması; firmaların sadece satarken değil satın alma yaparken de kar etmelerini sağlayacaktır.

Ortak satın alma hareketinin bir platformda toplanmasının yegâne sebebi; paydaşların (müşteri ve tedarikçiler) birbirleri ile ticaret yapabilecekleri, birbirlerine hem müşteri hem de tedarikçi olmalarına imkân tanıyacak zemini oluşturmaktır.

whatsapp
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara